YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER HAZIRLIK PROGRAMI

YökDil Sosyal Bilimler Hazırlık Programı İçeriği

1 – YökDil Sosyal Bilimler ( Birebir Özel YökDil Sosyal Bilimler Dersi )
2 – YökDil Sosyal Bilimler ( 4 Kişilik Grupla YökDil Sosyal Bilimler Dersi )

1 – YökDil Sosyal Bilimler ( Birebir Özel YökDil Sosyal Bilimler Dersi ): 

YÖKDİL Sosyal Bilimler alanında YÖKDİL Sosyal Bilimler eğitim merkezinde  hazırlanmış YÖKDİL Sosyal Bilimler panellerinde yer alan YÖKDİL Sosyal Bilimler kampüslerinde ki YÖKDİL Sosyal Bilimler etkinlikleri kapsamında, öğrenciyi her anlamda, her anda ve her yerde destekleyen ve sorun yaşayan öğrencinin sorunlarını gideren, onu taşıdığı özellikleri ve nitelikleri ile birebir kucaklayan, içeriğindeki  YÖKDİL Sosyal Bilimler sorularının çözüm teknikleri ve taktikleri hakkındaki bilgilerle sınavda öğrencinin işlerini oldukça kolaylaştıran, ciddi, güvenilir, disiplinli, mutlak öğretici, moral düzeltici, öğrenci sever YÖKDİL Sosyal Bilimler  programları ile desteklenen, YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavının geneli ve özeli hakkında bir çok bilgiyi öğrenciye açık ve net  bir tarzda sunan,  öğrencilere moral açıdan çok büyük katkılar sağlayarak onların sınavda kendilerine güvenmelerini temin eden birebir  YÖKDİL Sosyal Bilimler için  özel derslere katılmak amacı ile  YÖKDİL Sosyal Bilimler programında yer alan öğrenci, hangi gün ve saatlerde YÖKDİL Sosyal Bilimler dersi almak isterse bunu kendi tayin eder. Bu tür bir yola baş vurulmasının nedeni, YÖKDİL Sosyal Bilimler dersi almak isteyen öğrenciye YÖKDİL Sosyal Bilimler dersi  aldığı için yaşanması muhtemel olan bazı karışık durumlardan kurtulmasını ve YÖKDİL Sosyal Bilimler dersi almaktan ötürü bir problem  yaşamasını önlemek içindir.

2 – YökDil Sosyal Bilimler ( 4 Kişilik Grupla YökDil Sosyal Bilimler Dersi ): 

YÖKDİL Sosyal Bilimler departmanlarında mevcut olan YÖKDİL Sosyal Bilimler sınıflarında ki YökDil Sosyal Bilimler etkinlikleri çerçevesinde,  kalabalık grupların yapılan YÖKDİL Sosyal Bilimler derslerinin  sonucu ortaya çıkan sorunlarından arındırılmış, kesinlikle sonuç aldırıcı ve skor odaklı, akademik kelimeler konusunda öğrenciyi en kısa zamanda geliştirerek bildiği kelime sayısını arttıran,  KDİL Sosyal Bilimler soruları hakkında hiç kimsenin bilmediği özel açıklamalarla öğrenciyi sınav öncesi rahatlatan ve uzman İngilizce hocaları aracılığı ile uygulanan YÖKDİL Sosyal Bilimler programlarına dahil olan ve seviyeleri bir birine olabildiğince yakın olan 4 öğrenciden kurulu sınıflara katılarak çağdaş  bir YÖKDİL Sosyal Bilimler kursu alabilir ve YÖKDİL hedefinize ulaşabilirsiniz. 

 YÖKDİL SOSYAL BİLİMLER HAZIRLIK için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

  • YÖKDİL Sosyal Bilimler departmanlarındaki YökDil Sosyal Bilimler programlarının uygulama aşamasında öğrencilere bilgi açısından eksik yanlarını tamamlayan bilgiler beraberinde, YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavında soruların doğru ve daha hızlı yanıtlanmasına olanak sağlayan ” YÖKDİL Sosyal Bilimler sınav çözüm teknik ve taktikleri eğitimi de verilir.

 HAZIRLIK  PROGRAMINDA  YER VERİLEN KONULAR:

  • İngilizce Zamanlar Edilgen Cümleler Şart Cümleleri İsim Cümleleri Edatlar Sıfatlar ve Zarflar Kipler

    Sıfat Cümleleri

    Dolaylı Cümleler

    Deyimsel Fiiller

    Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.